Skip to Content

Meer voor minder: dat is helder.

Meer en betere arbodienstverlening voor minder geld – dat is kort gezegd de aanpak van Helder.  Want meteen vanaf de eerste ziektedag komt Helder al in actie.  Als het kan: ondersteund door internet. Als het helpt: met vakbekwame professionals. Snel en concreet, en voor een véél lagere prijs dan u gewend bent.

Stelling 1

De bedrijfsarts is de belangrijkste speler in het begeleiden en oplossen van verzuim.

Toelichting Helder

Er wordt verschillend gedacht over verzuim, sommigen zijn van mening dat verzuim alles van doen heeft met ziekte en dat verzuim daarom het best begeleid en opgelost kan worden door een bedrijfsarts. Anderen menen dat verzuim meer te maken heeft met gedrag en dat het daarom belangrijk is om een bedrijfsarts slechts een beperkte rol te geven.

Helder: ONEENS

Stelling 2

De verzuimende medewerker moet zelf verantwoordelijkheid nemen in zijn verzuim.


Toelichting Helder


Traditioneel speelt de verzuimende medewerker slechts een beperkte rol in de oplossing van zijn verzuimprobleem. Oplossingen worden veelal aangedragen door medewerkers van de arbodienst, leidinggevenden en HRM-functionarissen. Het is echter ook mogelijk om de verzuimende medewerker zelf de regie te geven en daarmee zelf verantwoordelijk te maken voor het oplossen van zijn verzuimprobleem.

Helder: EENS

 

Stelling 3

De prijs speelt een belangrijke rol in de uiteindelijke keuze van een arbodienst.


Toelichting Helder


In welke mate laat u zich leiden door de prijs bij het kiezen van een arbopartner.

Helder: EENS

 

Stelling 4

Het persoonlijke contact in de begeleiding van verzuimers is van essentieel belang.


Toelichting Helder


U vindt het zeer belangrijk dat er persoonlijk contact is tussen een verzuimende medewerker en de professionals van de arbodienst: het liefst heeft u een professional van de arbodienst regelmatig aanwezig op uw werklocatie(s). Er wordt veel spreekuurruimte gereserveerd, waarmee er gemakkelijk persoonlijk contact mogelijk is.

Helder: ONEENS

 

Stelling 5

Het is belangrijk om de verzuimbegeleiding zo objectief mogelijk in te vullen en alle noodzakelijke acties te controleren.


Toelichting Helder


De traditionele inrichting van verzuimbegeleiding geeft ruimte aan een behoorlijke mate van subjectiviteit. Een leidinggevende vindt iets van een medewerker en zijn klachten, hetgeen de begeleiding kan beïnvloeden: hij vindt een klacht heel ernstig of juist flauwekul (vaak op basis van persoonlijke ervaringen). Een bedrijfsarts heeft te maken met allerlei subjectieve criteria in zijn beoordeling (geneeskunde is véél minder exact dan veel mensen denken).
Subjectiviteit kan ertoe leiden dat niet altijd bij iedereen alle noodzakelijke acties plaatsvinden. Hierdoor kan de begeleiding per verzuimer er heel anders uitzien (soms op basis van “likes en dislikes”).

Helder: EENS

 

Stelling 6

Preventie is een essentieel en integraal onderdeel van een adequate verzuimaanpak.


Toelichting Helder


U bent van mening dat preventie altijd hoort bij een effectieve verzuimaanpak en dat voorkomen minstens zo belangrijk is als genezen. Preventie en verzuimaanpak behoren integraal aan elkaar gekoppeld te zijn en een arbopartner dient beiden op die manier aan te bieden.

Helder: EENS

 

Bedankt voor het nemen van onze korte kieswijzer! Wilt u weten of wij bij elkaar passen?