Als je een ander resultaat wilt… dan bereik je dat alleen met een andere aanpak. Helder heeft goed nagedacht over die aanpak. Goed gekeken hoe het moet, en hoe het niet moet. Wat werkt, en wat werkt niet?
En daarna hebben we alles wat niet werkt of niets oplevert gewoon geschrapt. Want al die acties kosten alleen maar geld, en voegen (bijna) niets toe. En wat overbleef hebben we sterk verbeterd.

Een voorbeeld. Bijna geen enkele arbodienst komt uit de luie stoel bij aanvang van het verzuim. Integedeel, vaak start pas na zes weken de dienstverlening pas. En dan is het veel te laat! Bij Helder start de begeleiding al meteen op de eerste ziektedag. Bij iedere ziekmelding. Doordat de medewerker via internet een vragenlijst invult: de EVI.  Daarmee maken we een heldere inventarisatie van de achtergronden en berekenen we de kans op lang verzuim. Dat zijn de antwoorden die die vragenlijst oplevert. En daarmee helpt Helder. Maar ook door de werknemer bewust te maken van zijn mogelijkheden, en een toegespitst gezondheidsadvies te geven.

En bij lang verzuim zetten we iedere zes weken onze Job-Check in. Dat is een slimme on-line vragenlijst die de functionele mogelijkheden van de werknemer vergelijkt met zijn eigen kenmerkende functiebelasting. Daarmee wordt voor werknemer en werkgever heel helder welke reïntegratiemogelijkheden er zijn.

Naast deze instrumenten begeleiden de Helder arbeidsdeskundigen en bedrijfsartsen werknemer en werkgever. Met concrete en toepasbare adviezen. Want uiteraard laten we niet alles aan het internet over.