1e dags interventie (EVI)

De concurrentie zal wel in lachen uitbarsten: bij iedere ziekmelding intervenieert Helder al op de eerste dag!

Waarom zou je dat doen? Volgens de Wet Verbetering Poortwachter hoef je toch pas in aktie te komen na zes weken verzuim? Bovendien: van de tien verzuimmeldingen zijn er negen na zes weken hersteld. Hoef je dus lekker weinig te doen als je pas na zes weken in aktie komt, niet waar?

Maar, na zes weken is het kalf vaak verdronken, zijn situaties onomkeerbaar geworden.  De EVI is een vragenlijst die op dag 1 van het verzuim in kaart brengt wie er na zes weken nog verzuimt. Zodat sneller interveniëren leidt tot beperken van de schadelast.

Een werknemer die zich ziek wil melden kan desnoods midden in de nacht die melding doen door het invullen van de EVI. Krijgt daarmee meteen een passend gezondheidsadvies in handen, toegespitst op zijn verzuimoorzaak. En een inschatting van de kans op lang verzuim.

Afwachten is niet zo slim, vind Helder.