Medewerker aan het denken

Doordat helder meteen vragen stelt aan de medewerker door middel van de EVI wordt deze aan het denken gezet:

– wat is er nou eigenlijk precies aan de hand?

– kan ik écht niet werken?

– ben ik al zó vaak ziek geweest het afgelopen jaar?

– zijn er problemen op het werk, of toch vooral privé?

– loop ik nu een risico op langdurig verzuim?

De medewerker komt zélf in de regierol! Voor zijn leidinggevende wordt het verzuimgesprek gemakkelijker!

Bij helder. hebben we gemerkt dat medewerkers beter nadenken voordat ze het eerste gesprek met hun leidinggevende hebben:
sommigen besluiten toch maar aan het werk te gaan, anderen hebben al veel beter nagedacht over een eventuele oplossing.