Gemakkelijk een hervattingsplan afspreken

Is een medewerker langer dan één week ziek dan zet helder. een volgend instrument in: onze JobCheck.

Met de JobCheck brengt helder. de know how van de bedrijfsarts en van de arbeidsdeskundige naar de leidinggevende en de medewerker!

STAP 1
Bij aanvang van het contract brengt helder., samen met u en uw medewerkers, alle functies binnen uw organisatie in kaart: wij analyseren elke functie en stellen vast welke belasting een functie voor een medewerker oplevert.
Deze functie-analyses kosten u niets extra dat is helder.

STAP 2
Een medewerker die langer dan een week verzuimt vult -online- de JobCheck in. Hiermee geeft hij zelf aan welke mogelijkheden en beperkingen hij heeft: wij noemen dat de belastbaarheid.

STAP 3
Onze slimme ICT maakt nu een match tussen de eerder gemaakte functie-analyse van de eigen functie van de medewerker en zijn mogelijkheden.

STAP 4
Uw medewerker en zijn leidinggevende krijgen nu -automatisch- een advies over werken in de eigen functie: geheel of gedeeltelijk, mét of zonder aanpassingen.
Mocht werken in de eigen functie niet meer lukken dan kunnen zij samen -met behulp van de JobCheck- een passende andere functie zoeken binnen uw organisatie.

STAP 5
Medewerker en leidinggevende maken afspraken en uw medewerker kan in de meeste gevallen het werk (gedeeltelijk en/of met aanpassingen) hervatten.