“het kaf van het koren” scheiden

Omdat zijn verzuimende medewerker de EVI heeft ingevuld krijgt de leidinggevende op de eerste ziektedag altijd een inschatting van het risico op langdurig verzuim van deze ziekmelding.

In de EVI hebben we ervaring en wetenschap toegepast om een goede inschatting te maken van het verzuimrisico.
We geven dit aan door middel van een stoplichtmodel:
– rood: een hoog risico
– oranje: een gemiddeld risico
–¬†groen: een laag risico

De leidinggevende kan op basis van deze uitslag besluiten om extra aandacht te geven of om extra hulp in te schakelen.