Vijftien cruciale preventie-onderwerpen in één tool

De BPR toolbox is een evenwichtig instrument dat werknemers verder helpt. En dat is belangrijk voor Helder.

Het instrument werd ontwikkeld in samenwerking met de prof. em. Dr. Rendel de Jong, arbeidspsycholoog verbonden aan de Rijksuniversiteit Utrecht en Dr. Dirk van Dierendonck, ook arbeidspsycholoog en verbonden aan de Rotterdam School of Management.

Er zijn instrumenten op de markt die bijvoorbeeld sterk inzetten op één thema. Bijvoorbeeld: vitaliteit. Maar aan zo’n eenzijdige aanpak kleven risico’s. In de visie van Helder concentreert een evenwichtige aanpak zich op zowel bevlogenheid, produktiviteit als lifestyle risico’s en vitaliteit.

Zowel bevlogenheid als productiviteit als risico’s zijn in de BPR toolbox verder uitgewerkt: elk van de 3 hoofdonderwerpen kent een onderverdeling in 5 subonderwerpen: in totaal 15 items.
De meeste tools in de markt beslaan slechts één onderwerp, bijvoorbeeld medewerkerstevredenheid. De BPR toolbox beslaat 15 onderwerpen: er is sprake van 15 tools in één.