Anonimiteit is gegarandeerd

Het waarborgen van anonimiteit is een essentieel uitgangspunt van de BPR-Toolbox.

Alleen de medewerker ontvangt zijn resultaten en ook alleen de medewerker beslist óf hij/zij er iets mee gaat doen en wát hij/zij ermee gaat doen.

Onderzoekresultaten van teams of van de organisatie als geheel worden aangeboden op een manier dat de informatie niet herleid kan worden tot individuele personen. Het minimale aantal respondenten is daarbij 5.