Automatisch individueel advies over bevlogenheid, productiviteit en gezondheidsrisico’s voor de medewerker

Nadat uw medewerker in zijn persoonlijke, veilige internetomgeving van de BPR-Toolbox heeft ingelogd en hij de vragenlijst heeft ingevuld krijgt hij automatisch zijn persoonlijke individuele advies.

Dit advies geeft uitgebreid toelichting op de behaalde scores in de vragenlijst maar geeft ook een top 5 van to do’s. Deze to do’s hebben betrekking op de scores, maar worden ook gegeven op basis van de voorkeuren van de medewerker: soms wordt er geadviseerd om een bepaald boek te lezen, soms om een e-learningprogramma te volgen. Het is maar net wat nodig is en wat goed past bij de individuele medewerker: het advies is écht individueel!