Resultaten en adviezen 24/7

Onze preventietool, de BPR-Toolbox, is voor elke medewerker 24/7 te gebruiken. Gewoon modern, zoals het hoort.

De medewerker logt in op zijn persoonlijke preventie-omgeving, veilig en vertrouwd. Privacy is gewaarborgd.

Nadat een medewerker de beperkte individuele vragenlijst (70 vragen) heeft ingevuldĀ levert het systeem een uitgebreide rapportage betreffende de uitkomsten. Wat is goed, wat kan beter…?
Verder krijgt de medewerker direct individueel advies over verbetermogelijkheden en wat hij daarvoor kan doen. Soms zijn de geadviseerde vervolgacties gratis, soms moet daarvoor betaald worden.

De medewerker bepaalt zelf wat hij eventueel wil gaan doen en wanneer en omdat veel vervolgstappen niets extra’s kosten kan uw medewerker deze stappen volledig zelfstandig en anoniem zetten!