Helder. levert u gemak in verzuim: de know-how van arbo-professionals komt ter beschikking van uw medewerkers en leidinggevenden. Het gesprek tussen hen verandert daardoor: ze praten niet meer met elkaar over “ziekte en klachten”, maar over “mogelijkheden en oplossingen”.Medewerker en leidinggevende lossen zelf het verzuimprobleem op, zonder inzet van dure professionals: dat is helder.

Het gesprek tussen medewerker en zijn leidinggevende verandert: het gaat niet meer over klachten en ziekte, maar over mogelijkheden en oplossingen!

Door de inzet van onze internettools kunnen medewerker en leidingegevende snel zelf aan de slag: na één week is duidelijk wat de mogelijkheden zijn en welke aanpassingen in het werk kunnen worden gedaan: de medewerker kan dan snel, verantwoord aan de slag!