Helder doet z’n huiswerk

Helder doet z’n huiswerk. En dat is bijzonder. Want zeg nou eerlijk: wat heeft u huidige arbodienst echt gedaan om uw organisatie goed te leren kennen?

Voordat Helder aan de slag gaat, worden alle functies van uw organisatie nauwkeurig geïnventariseerd. De staf-arbeidsdeskundigen van Helder gaan met uw mensen aan de slag om functiebelastings-profielen op te stellen. En na te  denken over reïntegratie-adviezen die bij de verschillende functionele beperkingen horen.

Daar hoort ook een online interview bij van werknemers die die functies uitoefenen. Helder heeft geïnvesteerd in de software om via internet de juiste vragen te stellen. Want: de beste adviezen komen natuurlijk van de mensen uit de praktijk. Geen ‘ivoren torens’ bij Helder. Maar concrete en toepasbare adviezen die passen bij de cultuur van uw organisatie.