Stoplichtmodel

Helder spreekt begrijpelijke taal. De uitslag van de Job-Check bevat een beschrijving van mogelijkheden en knelpunten binnen het  takenpakket aan de hand van een eenvoudig te begrijpen stoplichtmodel:

– groen betekent: werknemers ziekte veroorzaakt geen probleem met een taak

– oranje betekent: de taak kan nog wel worden uitgevoerd, maar alleen met aanpassingen

– rood betekent: u kunt deze taak – of onder omstandigheden: uw functie – door uw beperking momenteel niet uitvoeren.

En dat is dus ook: gemak. Want het proces verloopt snel, gewoon via internet. De know-how van arts en arbeidsdeskundige in handen van de werknemer, toegespitst op zijn eigen verzuimcasus.

Helder heeft de belangrijke stappen van het verzuimproces geïnnoveerd, waardoor de kwaliteit toenam en de prijs voor de dienstverlening kon dalen. Dat is Helder.