De Job-Check en de werknemer als casemanager

De werknemer als casemanager: hoe doe je dat? Bij Helder gaat de werknemer méér zelf doen. Méér doen op het vlak van preventie, en meer doen als casemanager van zijn eigen verzuim.

De klassieke kerntaak van een bedrijfsarts is het vaststellen van de belastbaarheid. En de kerntaak van een arbeidsdeskundige is het vaststellen van de kenmerkende functiebelasting. En vervolgens matched de arbeidskundige beide, en komt langs die weg tot zijn advies voor begeleiding en reïntegratie. De werknemer is in dit werkmodel een ‘passief subject’. Over hem wordt geoordeeld door de deskundigen. Hij staat er bij en kijkt er naar, maar neemt er niet aan deel.

Dat is niet meer van deze tijd. Dat is niet Helder. Helder doet z’n huiswerk. Begint vooraf de functie en reïntegratiemogelijkheden  samen met die werknemer of zijn collega’s nauwgezet te inventariseren. Werknemers ‘anno nu’ zijn prima in staat aan de hand van een vragenlijst steekhoudend uitspraken te doen over hun belastbaarheid en de opgekomen beperkingen daarin. En zo kan die matching geautomatiseerd plaatsvinden.

In dezelfde gevallen leidt dat tot dezelfde resultaten en adviezen. En dat is goed nieuws, want het is eerlijk en integer. Dat is: gelijke monnikken, gelijke kappen. En de werknemer ziet zelf aan de hand van die matching wat wel en niet kan. Op welke manier hij (een deel) van zijn werk nog kan doen of niet kan doen.

Dat vergemakkelijkt het gesprek met zijn leidinggevenden. Want die krijgt ook een kopie van die ‘Job-Check’, zoals we deze vragenlijst hebben genoemd. En zo kan het verzuimgesprek zakelijk worden gevoerd, zonder dat het medisch wordt.

Dat is gemak. Want het wordt voor de werknemer gemakkelijker, maar ook voor de werkgever. Ook de werkgever weet objectief wat wél en wat niet kan. Heeft houvast. Weet waar hij aan toe is.

Natuurlijk: bedrijfsarts en arbeidsdeskundige blijven beschikbaar in de aanpak van Helder. Maar niet zo prominent. Het zijn geen redders of rechters. Het zijn deskundigen die alleen in actie komen in casusposities die daarom vragen.