OptimaliserenOntwerp de begeleiding van verzuim opnieuw

De aanpak van Helder steunt zwaar op de inzet van ICT. De zorg ligt dan dichtbij dat voor de menselijke maat geen plaats meer is. Maar die zorg kunnen we makkelijk wegnemen, want het tegendeel is waar.

In de loop der jaren zijn in het verzuimproces veel onnodige stappen geslopen…

De mensen achter Helder zijn gepokt en gemazeld in het vak van verzuimmanagement. Hebben kritisch gekeken naar het werkproces, en naar de beloften die andere aanbieders doen.

Die beloften – zoals bijvoorbeeld ‘verzuimreductie’ of ‘vitaliteit’  – zijn bijna altijd vaag en abstract. Niet meetbaar, of haalbaar. En het proces is ouderwets georganiseerd. Gaat uit van een onmondige werknemer en professionals die de dienst uitmaken. Het is ‘oude economie’, en het ruikt naar de tijd van weleer waar de burgemeester en de pastoor…

…waar professionals een dikke boterham aan verdienen

En dus heeft Helder stap-voor-stap het hele proces kritisch bekeken. En bij iedere stap de vragen gesteld: ‘Wat kost het? Wat levert het op? Kan het ook beter en slimmer?

Veel van de processtappen scoorden slecht op deze vragen.

…en die haalt Helder eruit!

Dus is de opdracht: Her-ontwerp een eigentijds verzuimproces. Met moderne middelen. Vandaag de dag hebben bijna alle Nederlanders een tablet of computer thuis. Zet dus internet in om het proces te verbeteren, te versimpelen, te versnellen en goedkoper te maken. Ga uit van een mondige werknemer en ontwerp een integere aanpak, een aanpak die in gelijke gevallen tot gelijke en goede resultaten leidt. Geef de werknemer meer regie, meer verantwoordelijkheid. En doe waarzeggers in de ban.

Helder is een propositie voor de moderne werknemer die werkt bij een moderne werkgever. En nog goedkoper ook.