Overtreedt u ook de privacywetgeving bij het begeleiden van verzuim?

Heeft u de aflevering van ZEMBLA van gisteravond gezien?
Uit deze uitzending blijkt dat werkgevers en verzuimverzekeraars de privacywetgeving overtreden bij het begeleiden van arbeidsongeschikte medewerkers. Lijnmanagers en HR professionals informeren naar de ziekte, de klachten  en naar de behandeling.
Daarbij komt dat veel organisaties deze informatie ook nog opslaan in verzuimsystemen.

De Wet Bescherming Persoonsgegevens verbiedt u zowel het vragen als het opslaan.
U bent daarmee dus ondanks uw goede bedoelingen in overtreding.

Bovendien is het weinig effectief: u bent immers primair geïnteresseerd in de mogelijkheden van een arbeidsongeschikte medewerker en hoe u gezamenlijk oplossingen kan bedenken om de medewerker zo snel als mogelijk, duurzaam weer aan de slag te krijgen.
Dit mag u allemaal wél en dit is ook effectief; gezamenlijk denken in oplossingen, vrijwillig of soms met ondersteuning van de wet en een systeem.

Voor dit proces heeft u vooralsnog geen arbo-arts nodig: de innovatieve aanpak van Tredin helpt om de noodzakelijke en zinvolle informatie over mogelijkheden inzichtelijk te maken.
Door de inzet van Pim werkt u privacyproof, binnen de wet en richt u zich samen met de medewerker op zijn mogelijkheden.

Ga voor meer informatie naar gegarandeerdprivacyproof.nl.