Helder is een nieuw initiatief van arbodienst Tredin. Tredin is een middelgrote arbodienst van de ‘tweede generatie’. Zie voor meer informatie over arbodienst Tredin (www.tredin.nl)

Met Helder wil Tredin een propositie openen voor die marktpartijen die toe zijn aan stuk vernieuwing, en waarvoor de prijs naast kwaliteit van de dienstverlening een belangrijk beslispunt is.

Helder legt een strakke ICT-sturing op het verzuimproces. Niet alleen in de klassieke zin van de bewaking van Poortwachter-acties, maar juist ook op de inhoud van een verzuimcasus. In een klassiek verzuimproces hebben arts en arbeidsdeskundige de regie. Dat is vaak ook nodig of wenselijk op grond van cultuur of kenmerken van de arbeidspopulatie van een klant-organisatie.

Maar niet altijd. Er zijn ook organisaties waar werknemers mondiger zijn, leidinggevenden een grotere rol opeisen, die willen ‘de-medicaliseren’ en die meer ‘eigen regie’ willen, geflankeerd door professionals. Voor die organisaties biedt Helder een heel helder en financieel aantrekkelijk alternatief.